Poďakovanie

Vážime si naše osobnosti, ktoré sa dlhodobo, častokrát nezištne, venujú zvyšovaniu kvality a rozvoju rôznych oblastí spoločenského života na území mesta Piešťany.

Ocenenie

Pripravili sme absolútne nový formát odovzdávania ocenení pre osobnosti mesta. Veríme, že sa bude páčiť a stane sa motiváciou do ich ďalšej práce.

Galavečer

V máji sa uskutoční slávnostné podujatie s kultúrnym programom a recepciou pre osobnosti mesta Piešťany, ako odmena za snahu zveľaďovať oblasti, ktorým sa venujú.

Osobnosť mesta Piešťany

G A L A V E Č E R


ÚSPECH

Symbol podujatia ako celok vyjadruje líderstvo a hlavne úspech.

DOSIAHNUTIE CIEĽA

Dotyk s hviezdou symbolizuje dosiahnutie svojho cieľa, vytýčenej méty.

PIEDESTÁL

Platforma symbolizuje schody, záťaž, ale i stúpanie za svojím snom zdola nahor.

web

ČÍSLOVKA "1"

Bledomodré telo predstavuje číslovku jeden a zároveň šípku smerujúcu k úspechu.

RASTÚCI GRAF

Telo loga ako stúpajúca krivka predstavuje rast výkonu a skúsenosti osobností.

FARBY MESTA

Farebná škála loga zachováva odtiene oficiálnych farieb mesta Piešťany.

untitled-1

Kategórie Osobností

PREHĽAD


Byť aktuálny je nesmierne dôležité. Aj preto sme sa rozhodli doplniť niekoľko nových, ale za to moderných a zaujímavých kategórií.

Samozrejmosťou bude aj vyhlásenie ankety o najobľúbenejšieho športovca, kde bude rozhodovať verejnosť.

Najúspešnejší dospelý športovec

Posudzujú sa úspechy jednotlivých športovcov, ktorí už dovŕšili vek 18 rokov.

Najúspešnejší mládežnícky športovec

Posudzujú sa úspechy jednotlivých športovcov, ktorí ešte nedovŕšili vek 18 rokov.

Najúspešnejší kolektív

Posudzujú sa úspechy amatérskych i profesionálnych kolektívnych športových klubov.

Tréner / Zaslúžilý pracovník v športe

Udeľuje sa na základe zásluh a dlhoročných služieb verejnosti v športovej oblasti.

Najobľúbenejší športovec

ANKETA - Verejnosť rozhodne, ktorý športovec je najpopulárnejší v našom meste.

Filantrop roka

Ocenenie pre podnikateľov, ktorým záleží na verejnom dianí v meste Piešťany.

Kultúrna osobnosť roka

Udeľuje sa na základe zásluh a dlhoročných služieb verejnosti v oblasti kultúry.

Kultúrny počin roka

Udeľuje sa za výnimočný počin pre verejnosť v oblasti kultúry.

Čin roka

Ocenenie pre mestské i štátne policajné, hasičské i záchranné zložky za výnimočný skutok jednotlivca alebo skupiny.

Osobnosť v environmentálnej oblasti

Udeľuje sa na základe zásluh a dlhoročných služieb verejnosti v oblasti environmentu.

Osobnosť v sociálnej oblasti

Udeľuje sa na základe zásluh a dlhoročných služieb verejnosti v sociálnej oblasti.


Výberová Komisia

DOHĽAD NAD VÝBEROM OCENENÝCH


Komisie MsZ

Mesto Piešťany

Jednotlivé komisie sumarizujú a vyhodnocujú úspechy i zásluhy v rámci všetkých kategórií.

Anketa

Mediálna kampaň

O výhercovi kategórie Najobľúbenejší športovec rozhodnú anketové hlasy občanov mesta Piešťany.

Vyhodnotenie

Mesto Piešťany

Rozhodnutia o ocenených stoja na jednotlivých komisiách mesta a zároveň aj na primátorovi.


Ocenenia

NÁVRHY A TYPY

Špeciálne vyrobené ocenenia pre podujatie Osobnosť mesta Piešťany, predstavíme začiatkom roka 2017.

Kované trofeje

pre výnimočných

Aktuálnym trendom v oblasti trofejí sú originálne ukuté trofeje na mieru podľa predstáv s laserovým gravírovaním.

  • Výnimočnosť
  • Originalita
  • Jedinečnosť
  • Kvalitná práca
  • Ručná výroba
  • Hodnota a váha trofeje